Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Verzuim van de EDEO (Europese Dienst voor extern optreden) om te antwoorden op e-mails over de stopzetting van de werkzaamheden van de indiener van een klacht