Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Verzuim van de Europese Commissie om te reageren op een klacht met betrekking tot de formulering “De geschiedenis van de Europese Unie” op haar website