Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Het vermeende verzuim van de Europese Commissie om te antwoorden op correspondentie over Palestijnse staatloze kinderen die in Oostenrijk zijn geboren

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.