Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vermeend verzuim van de Commissie om te reageren op een brief waarin zij dringend werd verzocht het mandaat van de toenmalige EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel te vernieuwenDe Commissie en vermeende vertraging bij het behandelen van een procedure voor het verkrijgen van CE-markering

Absence alléguée de réponse à une lettre demandant instamment à la Commission de renouveler le mandat du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission et des retards allégués dans le traitement d’une procédure visant à l’obtention du marquage CE.