Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess lill-pubbliku għal dokumenti dwar il-valutazzjoni tal-impatt tagħha relatati ma’ proposta leġiżlattiva dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-abbuż sesswali fuq it-tfal