Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

In-nuqqas tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) li twieġeb email dwar il-bilanċ bejn il-ġeneri fl-Isfida għas-Sigurtà Ċibernetika Ewropea