Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

L-allegat nuqqas tal-Kummissjoni Ewropea li twieġeb għal korrispondenza dwar tfal Palestinjani apolidi li twieldu fl-Awstrija

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.