Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Il-Kummissjoni u l-allegat nuqqas li twieġeb ittra, li tħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iġġedded il-mandat tal-Koordinatur ta’ Kontra t-Traffikar li kien hemm dak iż-żmien Il-Kummissjoni u l-allegat dewmien fl-indirizzar ta’ proċedura għall-kisba tal-markatura CE

Absence alléguée de réponse à une lettre demandant instamment à la Commission de renouveler le mandat du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission et des retards allégués dans le traitement d’une procédure visant à l’obtention du marquage CE.