Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras atteikums piešķirt publisku piekļuvi dokumentiem, kas saistīti ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus