Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Eiropas Komisijas atteikums atteikums nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz tās ietekmes novērtējumu saistībā ar tiesību akta priekšlikumu par seksuālas vardarbības pret bērnu novēršanu un apkarošanu