Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Eiropas Parlamenta atbildes nesniegšana uz administratīvu sūdzību par diskrimināciju pret kandidātu ar invaliditāti iekšējā personāla atlases procedūrā