Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem attiecībā uz Frontex jūras operācijās izmantoto kuģu datu izsekošanu