Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europos Komisijos atsisakymas sleisti visuomenei susipažinti su dokumentais, susijusiais su jos poveikio vertinimu, susijusiu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su šiuo reiškiniu