Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Presunta mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza relativa ai bambini apolidi palestinesi nati in Austria

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.