Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Izostanak odgovora Agencije Europske unije za kibersigurnost (ENISA) na poruku elektroničke pošte o rodnoj ravnoteži u okviru Europskog kibersigurnosnog izazova