Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Način na koji je Europski ured za odabir osoblja (EPSO) ocijenio iskustvo kandidata u postupku odabira osoblja EU-a u području međunarodne suradnje