Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Strateška istraga OI/2/2021/MMO o načinu na koji Europska komisija nadzire fondove EU-a namijenjene promicanju prava osoba s invaliditetom i starijih osoba na neovisan život