Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Navodni izostanak odgovora Europske komisije na prepisku o palestinskoj djeci bez državljanstva rođenoj u Austriji

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.