Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Absence alléguée de réponse de la Commission européenne à un courrier concernant des enfants palestiniens apatrides nés en Autriche

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.