Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan unionin perusoikeusviraston kieltäytyminen antamasta yleisölle oikeutta tutustua tarjouspyyntöön liittyviin asiakirjoihin