Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission kieltäytyminen antamasta yleisölle oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat sen vaikutustenarviointia, joka liittyy lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaan lainsäädäntöehdotukseen