Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) ja sen vastaamatta jättäminen valitukseen, joka koski teknisiä vaikeuksia kielipalvelujen hallintoavustajien valintamenettelyssä (EPSO/AST/152/22)