Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan keskuspankin (EKP) kieltäytyminen antamasta julkisesti saataville asiakirjoja, jotka koskivat varautumis- ja valmiustoimia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen yhteydessä