Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) asiakirjoihin tutustumista koskevien pyyntöjen käsittelyyn käyttämä aika