Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission kieltäytyminen antamasta julkisesti saataville tietoja Gambian kanssa sovitusta siirtolaisten palauttamista koskevasta epävirallisesta järjestelystä