Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan parlamentin vastaamatta jättäminen hallinnolliseen valitukseen, jonka aiheena oli vammaisen hakijan väitetty syrjintä henkilöstön sisäisessä valintamenettelyssä