Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission (Europe Direct) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) tapa käsitellä tietopyyntöjä, jotka koskivat EU:n digitaalisen covid-todistuksen voimassaoloa ja covid-19-taudin uudelleentartuntoja koskevia tietoja