Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission (Europe Direct) vastaamatta jättäminen kysymyksiin, jotka koskivat covid-19-rokotteita, komission jäsenten potilastietoja ja EU:n ilmastopolitiikkaa