Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) vastaamatta jättäminen sähköpostiin, joka koski sukupuolten välistä tasapainoa Euroopan kyberturvallisuushaasteessa