Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeeseen, joka sisälsi uutta tietoa päätökseen saatetusta Saksan Hampurin Elbtoweria koskevasta rikkomuskantelusta (CHAP(2018)03356)