Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeenvaihtoon, joka koski julkisten hankintojen menettelyssä väitetysti ilmenneitä sääntöjenvastaisuuksia