Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Tapa, jolla Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) arvioi hakijan työkokemusta EU-henkilöstön valintamenettelyssä kansainvälisen yhteistyön alalla