Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission vastaus rikkomusvalitukseen, joka koski Italian laiminlyöntiä panna täytäntöön direktiivi 82/76/ETY liittyen erikoislääkärin koulutukseen vuosina 1982–1991 osallistuneiden lääkäreiden asianmukaisiin korvauksiin