Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan komission väitetty vastaamatta jättäminen kirjeenvaihtoon, joka koski Itävallassa syntyneitä kansalaisuudettomia palestiinalaislapsia

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.