Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kuidas Euroopa Komisjon (Europe Direct) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) menetlesid teabetaotlusi, mis käsitlesid ELi digitaalse COVID-tõendi kehtivust ja COVID-19 taasnakatumiste andmeid