Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopa Komisjoni (Europe Direct) suutmatus vastata küsimustele, mis käsitlesid COVID-19 vaktsiine, komisjoni liikmete terviseandmeid ja ELi kliimapoliitikat