Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) suutmatus vastata e-kirjale, mis käsitles soolist tasakaalu Euroopa küberturvalisuseteemalisel võistlusel