Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs Frontexi mereoperatsioonidel kasutatavate laevade seireandmete dokumentidele