Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Supuesta falta de respuesta, por parte de la Comisión Europea, a la correspondencia relativa a los niños apátridas palestinos nacidos en Austria

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.