Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

The European Commission’s alleged failure to reply to correspondence concerning Palestinian stateless children born in Austria

Údajné neposkytnutí odpovědi Evropskou komisí na korespondenci týkající se palestinských dětí bez státní příslušnosti narozených v Rakousku.