Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

The Research Executive Agency’s (REA) decision to consider ineligible certain costs relating to in‐house consultants in the context of a grant agreement for the funding of the DARIUS project under the Seventh Framework Programme for Research (FP7)

Rozhodnutí Výkonné agentury pro výzkum (REA) považovat za nezpůsobilé některé náklady týkající se interních konzultantů v souvislosti s grantovou dohodou o financování projektu DARIUS v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum.