Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Hvordan Europa-Kommissionen (Europe Direct) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) håndterede anmodninger om oplysninger vedrørende gyldigheden af EU's digitale covidcertifikat og dataene om fornyet smitte med covid-19