Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Kommissionen og påstået undladelse af at besvare et brev, hvori Kommissionen blev opfordret til at forny mandatet for den daværende EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandelKommission og påståede forsinkelser i behandlingen af en procedure for opnåelse af CE-mærkning

Absence alléguée de réponse à une lettre demandant instamment à la Commission de renouveler le mandat du coordinateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission et des retards allégués dans le traitement d’une procédure visant à l’obtention du marquage CE.