Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nepřijetí konečného rozhodnutí Evropskou komisí ohledně žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům týkajícím se registrace poradenské společnosti do databáze systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů (EDES)