Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Neposkytnutí informací stěžovateli ze strany Evropské komise ohledně kroků podniknutých v souvislosti se stížností na porušení právních předpisů – CHAP(2020)01279