Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Komise a neposkytnutí odpovědi na dopis zpochybňující hodnocení návrhu předloženého v rámci výzvy k předkládání návrhů na inovativní myšlenky týkající se zcela nových technologií