Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na korespondenci týkající se uzavření stížnosti na Španělsko týkající se porušení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Údajné neposkytnutí odpovědi ze strany Evropské komise na korespondenci týkající se uzavření stížnosti na Španělsko týkající se porušení právních předpisů EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.