Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Způsob, jakým Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) řešil obavy stěžovatele ohledně nespravedlivého zacházení s dočasnými zaměstnanci agentury práce

Kā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) pievērsās sūdzības iesniedzēja bažām par negodīgu attieksmi pret pagaidu darbiniekiem un līgumdarbiniekiem.