Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Отказ на Европейската инвестиционна банка да заплати определени семейни надбавки на жалбоподателя, отделно живееща майка с пълни родителски права по отношение на нейното дете