Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Как Европейската комисия гарантира, че критериите за допустимост за участие в мисиите на ЕС за наблюдение на избори са недискриминационни и прозрачни